skip to Main Content

UrencO

Urenco B.V.
Drienemansweg 1,
7601 PZ Almelo

(0546) 545 454

Website

Technologische ontwikkelingen staan nooit stil. Zeker niet bij Urenco. We verrijken ook onze ervaring en inzichten voortdurend. Een uitdagend werkterrein voor technici die willen werken aan schone energievoorziening en grensverleggende technologie.

Bij Urenco maken we de brandstof waarmee kerncentrales schone, CO2-vrije energie opwekken voor miljoenen huishoudens, bedrijven en scholen wereldwijd. Deze brandstof bestaat uit een splijtstof: uranium met een verhoogd gehalte van de isotoop uranium-235.

Nu bestaat het metaal uranium, dat op veel plaatsen in de aardkorst voorkomt, in zijn ‘gewone’ vorm voor 99,3 procent uit de niet-splijtbare isotoop uranium-238 en slechts voor 0,7 procent uit het splijtbare en dus bruikbare uranium-235. Voor energie-opwekking in een kerncentrale is dat veel te weinig. Om het uranium daarvoor toch geschikt te maken brengen we bij Urenco het gehalte splijtbare deeltjes op zo’n vijf procent: we ‘verrijken’ het uranium.

Dit proces vindt plaats in hoogtechnologische installaties: ultracentrifuges. Hierin wordt het in gasvorm omgezette uranium met de snelheid van het geluid rondgeslingerd. De zwaardere uranium-238 deeltjes belanden aan de rand van de centrifuge en de lichtere uranium-235 deeltjes meer in het midden. Zo scheiden we de verschillende uraniumdeeltjes, net zoals je in een sapcentrifuge het sap en het vruchtvlees kunt scheiden.

Met onze centrifuges produceren we op kleinere schaal ook andere stoffen voor industriële, wetenschappelijke en medische toepassingen. In de metaalindustrie worden deze bijvoorbeeld gebruikt om lasnaden te inspecteren en constructiefouten op te sporen. Ziekenhuizen maken er gebruik van om diagnoses te stellen, tumoren te behandelen en pijn te bestrijden.