skip to Main Content

Growing a better world together

We stellen je graag voor aan Jochem Essink, directievoorzitter Rabobank Noord en West Twente. Jochem werkt sinds anderhalf jaar in Almelo. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen. Met zijn gezin woont hij in Apeldoorn, maar is daarnaast al jaren met regelmaat in Twente te vinden waar hij zich thuis voelt. De stap naar de Rabobank in Almelo voelde dan ook meteen vertrouwd.

Rabobank Noord en West Twente en Ontdek Hightech Almelo hebben een gezamenlijk belang: het behouden van kennis en kunde in Almelo en Twente. Ontdek Hightech Almelo doet dat door de organisatie van diverse activiteiten gericht op leerlingen vanaf de basisschool tot studenten van alle niveaus. Jochem vertelt dat de Rabobank deze doelen ondersteunt omdat het belangrijk is voor de toekomst van onze regio en het bereiken van de jeugd voor de bank niet altijd gemakkelijk is. Daarom hebben we vorig jaar besloten om onze krachten te bundelen. Wij zijn er trots op om Rabobank Noord en West Twente onze partner te noemen!

De Rabobank is heel lokaal geworteld en verschilt daarin van andere banken. “We zitten hier in Twente”, zegt Jochem, “medewerkers komen hier vandaan, we zijn aanwezig bij het lokale verenigingsleven. Daardoor staan we dicht bij de maatschappij en dat vinden we belangrijk. Het behoud van jeugd en kennis voor de regio is ook voor de Rabobank belangrijk. Wij zien ook dat de jeugd wegtrekt uit de regio en dat is een gevaar. Niet voldoende personeel kunnen aantrekken betekent uiteindelijk dat bedrijven ook wegtrekken uit de regio, en dat zou een enorme verarming zijn. We moeten meer met elkaar uitdragen waar we in Twente goed in zijn, niet alleen op het gebied van hightech maar op vele vlakken. We zijn trots op Twente en ons noaberschap en kunnen onszelf nog veel beter op de kaart zetten. Ik ben dan ook blij met het initiatief vanuit het bedrijfsleven om Ontdek Hightech Almelo op te zetten. De 12 bedrijven die dit hebben opgericht zijn 12 redenen om trots te zijn op Almelo en Twente. Ik heb de afgelopen tijd met veel bedrijven kennis gemaakt en ik sta iedere keer weer versteld. Het zijn bedrijven van wereldklasse, die een aaneenschakeling van innovatieve ideeën voortbrengen”.

“Als Rabobank probeer je een aantal maatschappelijke thema’s op de kaart te zetten: één daarvan is duurzaam groeien”, zegt Jochem. “Daar heb je techniek voor nodig, nieuwe denkwijzen en innovatie. Dit stimuleren wij door bedrijven te helpen om hier stappen in te zetten. Ontdek Hightech Almelo is naast het bereiken van de jeugd een mooi platform om innovatie te stimuleren. Het financieren van innovaties en nieuwe technologieën kan lastig zijn. Het is van belang om vroegtijdig om tafel te gaan zitten, zodat we bedrijven echt kunnen doorgronden en verder brengen. Daar zit ook een business model voor Rabobank achter. We denken graag mee in financieringsoplossingen, zowel bancair als middels alternatieven.”

“Om innovaties en innovatieve bedrijven echt goed te kunnen helpen in hun groei ambities heeft Rabobank een team van start-up/scale-up bankiers. Zij houden zich met name bezig met het analyseren en adviseren/beoordelen van de business modellen van bedrijven van deze innovatieve ondernemers. Vaak hebben bedrijven extra kapitaal nodig om nieuwe innovaties te financieren. Daarvoor heeft de Rabobank naast traditionele oplossingen, onder andere de Rabo-Innovatielening beschikbaar. Ook is er het zogenaamde “Money meets ideas” -programma, waarbij de Rabobank vermogende particulieren uitnodigt en bedrijven hun nieuwe innovaties/business modellen kunnen pitchen. Ook heeft Rabo haar eigen corporate investments, waarbij we deelnemen in bedrijven en investeren. Middels deze producten helpen we bedrijven bij het realiseren van hun doelen en behouden we kennis, expertise en werkgelegenheid in de regio.”

Jochem geeft ook aan hoe hij onze samenwerking in de toekomst zie: “Als ’t gaat over de samenwerking met Ontdek Hightech Almelo, zien we onszelf als partner voor de komende tijd. Voorbeeld hierin is de Rabo scholierenquiz XL: een prachtig initiatief waarbij we 1.000 jongeren hebben bereikt op het gebied van techniek, onze bedrijven, de regio en de Rabobank. Gezamenlijk blijven we nadenken hoe we de jeugd tot de verbeelding kunnen spreken en is het een blijvende ambitie om daar nog beter in te worden. De lange termijn zal uiteindelijk uitwijzen hoe succesvol we daarin zijn geweest.

Een andere doelstelling is dat het geweldig zou zijn als we weten te bereiken dat we onze Rabo-netwerken beschikbaar stellen om de doelstellingen van Ontdek Hightech Almelo breder uit te rollen in Twente. We zouden daarmee graag een brug slaan naar andere initiatieven in de Twente/Achterhoek-kring van Rabobank.

“Want, gezamenlijk kunnen we tenslotte een vuist maken en daarmee Twente beter op de kaart zetten!”