skip to Main Content

Ontdek Hightech Almelo bouwt bruggen tussen scholieren en bedrijfsleven

Ontdek Hightech Almelo werkt veel samen met verschillende scholen in Almelo. Door leerlingen tijdens hun schooltijd al kennis te laten maken met techniek, willen de scholen en Stichting Ontdek Hightech Almelo de leerlingen enthousiasmeren en laten zien welke mogelijkheden de sector biedt. We gingen op bezoek bij een van deze scholen: middelbare school OSG Het Erasmus in Almelo, en vroegen Decaan Martie Kwaks naar de ‘LoxBox activiteit’, techniekonderwijs op het Erasmus en de samenwerking.

Martie Kwaks is decaan havo en docent Scheikunde en Onderzoek & Ontwerp (Technasium) op het Erasmus. Hij woont in Almelo en hij vindt dat school geen eiland is, maar midden in de maatschappij staat. “Onderwijs is meer dan lessen alleen, het streven moet leerlingen te begeleiden tot het worden van kritische zelfredzame jong volwassenen die hun weg kunnen vinden in de huidige snel veranderende maatschappij”.

Vanaf volgende week gaat de LOB week (23 tot 27 november) weer van start op vier middelbare scholen in Almelo: OSG Het Erasmus, CSG Het Noordik, Het Canisius en Pius X college. Een aantal jaar geleden hebben de scholen besloten om een gezamenlijke week te organiseren voor de leerlingen. De LOB-week is onderdeel van de Loopbaan oriëntatie en –begeleiding dat de middelbare scholen bieden. Onder Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) wordt het geheel van begeleiding en activiteiten verstaan die leerlingen ondersteunen bij het maken van loopbaankeuzes. Tijdens dit LOB traject krijgen de leerlingen de kans om te oriënteren, te verkennen en te verdiepen om vervolgens een vervolgkeus te kunnen maken. Sinds een aantal jaar werken de vier middelbare scholen samen met Ontdek Hightech Almelo voor een van de activiteiten tijdens de LOB week. In de LOB week gaan de leerlingen bezig met de ‘LoxBox’ activiteit die Ontdek Hightech Almelo elk jaar verzorgt. Het gezamenlijke belang van OHTA en de middelbare scholen komt daarbij samen: leerlingen enthousiast maken voor techniek en de kansen in Almelo.

“Voorheen waren de LoxBoxen op een ander moment in het jaar gepland, maar het doel dat Ontdek Hightech Almelo heeft loopt parallel met de doelen die de scholen hadden met de LOB weken” vertelt Martie. “Je wilt de leerlingen niet alleen maar kennis laten maken met ‘hoe zit ik zelf in elkaar en wat zijn mijn interesses en kwaliteiten, maar je wilt ze ook in het beroepenveld onderdompelen om ze een veel completer beeld te geven. En toen werd de link met OHTA snel gelegd” geeft Martie aan. “En zo werden de Loxboxen al snel geïntegreerd in de LOB week”.

Bij de Loxbox activiteit krijgen de leerlingen 10 opdrachten, gegeven door verschillende bedrijven. Door de opdrachten goed uit te voeren, kunnen de leerlingen sleutels verzamelen om de box te openen. In verband met de bijzondere periode waarin we zitten wordt er het beste van gemaakt en is er een super alternatief bedacht: de Brug Challenge. Leerlingen worden dit jaar uitgedaagd om zelf een brug te bouwen, met niets meer dan satéprikkers, elastiekjes en touw. Wie maakt de sterkste constructie met deze eenvoudige materialen en welke brug kan het meeste gewicht dragen? Wie wint de #brugchallenge?

Wat biedt Het Erasmus aan techniekonderwijs?
“Het Erasmus kent een aantal stromen waaronder het Technasium en geeft bewust het schoolvak ‘Onderzoek & Ontwerpen’ waarbij studenten al directe contacten hebben met de hightech bedrijven uit Almelo. Bij het Technasium draait het om de combinatie van wetenschap en onderzoek. In kleine groepjes wordt er 5 uur per week gewerkt aan echte, uitdagende vraagstukken uit het bedrijfsleven. Leerlingen kunnen al vanaf de brugklas kiezen voor Technasium, waardoor ze vanaf het begin al in contact komen met de vele mogelijkheden die er voor ze liggen in Twente”. Dit sluit goed aan bij de ontwikkelingen rondom de schoolkeuze: “Tegenwoordig kijken leerlingen naar wat hebben jullie te bieden voor mij” geeft Martie aan.

Om leerlingen echt onder te dompelen in het beroepenveld, doet het Erasmus mee met een landelijke pilot voor de ‘vakhavo’. Hierbij worden leerlingen een halve dag in de week uitgeroosterd om bij een, zelf gekozen, bedrijf voor langere tijd een soort stage te lopen. Dit zijn natuurlijk mooie ontwikkelingen voor zowel de leerlingen, de bedrijven én de scholen. De vakhavo is een landelijk initiatief waar scholen bij aan kunnen sluiten. Die leerlingen krijgen dan in de volle breedte opdrachten waarbij ze, in een half jaar tijd, een product moeten opleveren. Hier gaan ze dan ook heel intensief mee bezig. Martie legt uit: “Er wordt opgemerkt dat beroepservaring op doen een steeds belangrijkere rol krijgt. Als je 5-10 jaar geleden keek, dan speelde het beroepenveld geen of bijna geen rol. Het hele stukje ervaren zijn we de laatste jaren aan het inbouwen in het onderwijs. En bij de realisatie dat ‘ervaren’ een grotere rol moet krijgen, daar kunnen we als scholen, stichting en bedrijven in samenwerken. Het aanbod van Ontdek Hightech Almelo past uitstekend in dit streven”.

Uitstroom naar technische opleidingen
We vroegen Martie ook naar de uitstroom naar technische opleidingen. “Wat je ziet bij de Almelose scholen is dat dat wel redelijk gelijk ligt. Als je de hele populatie bekijkt, gaat tussen de 15-20% van de leerlingen van alle middelbare scholen ook werkelijk naar een technische opleiding. Als je je bedenkt dat in de havo gemiddeld zo’n 40% op een N profiel zit, vwo iets hoger, tegen de 60%, dan wil dat eigenlijk zeggen dat je met techniek al een heel mooi percentage hier in de regio binnen haalt. “Je moet je ook bedenken dat leerlingen die een N profiel hebben, bij vrijwel elke vervolgopleiding toelaatbaar zijn. Dus je concurreert eigenlijk met alles. Als je kijkt naar wat er voor mogelijkheden zijn voor die leerlingen, dan doe je dat met 15-20% niet slecht en zelfs beter dan landelijk hier in de regio”.

Ook het Erasmus merkt dat veel leerlingen, vooral in het universitaire onderwijs, buiten de streek gaan studeren. “Havo leerlingen kiezen in zo’n 90% van de gevallen gewoon voor een opleiding in de buurt. Vwo leerlingen daarentegen kijken iets breder. Daar spelen ook andere dingen een rol, zoals de stad en de studieomgeving.

Wat je ziet is dat de eersten ook weer terugkomen naar de regio en dat is leuk! Dat is waar we het met elkaar voor doen”.