skip to Main Content

ondernemen

almelo, dé maakstad van de innovatieve regio twente

Twente is een van de meest innovatieve regio’s van ons land, met tal van bedrijven die technologisch vooroplopen. Ze werken ook veel samen met kennisinstituten: met het ROC van Twente, Saxion Hogescholen en Universiteit Twente in de regio en met technische universiteiten en onderzoeksinstellingen daarbuiten.

Binnen Twente is Almelo dé innovatieve maakstad bij uitstek. Hier worden nieuwe inzichten en kennis toegepast in nieuwe producten en systemen én verder ontwikkeld. Geen andere stad in het oosten van ons land telt zoveel technologische maakbedrijven van internationale naam en faam.

Samenwerking
De hightech bedrijven in Almelo werken veelvuldig en intensief samen. Ze bundelen hun krachten om nieuwe projecten op te pakken. Die samenwerking levert een duidelijke meerwaarde op in termen van kwaliteit en slagvaardigheid. Tegelijk is die samenwerking inspirerend en waardevol voor medewerkers.

Bedrijfsleven en kennisinstellingen nog dichter bij elkaar brengen
Er bestaan tal van samenwerkingsverbanden tussen de hightech bedrijven in Almelo en kennis- en onderzoeksinstellingen. Denk aan stageplekken, afstudeerprojecten, onderzoeksprojecten en dergelijke. Toch valt er nog meer te bereiken. Ontdek Hightech Almelo wil de afstand tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen verkleinen door partijen bij elkaar te brengen, makkelijker voor elkaar toegankelijk te maken en zo samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Ondernemingsklimaat
In Twente heerst onmiskenbaar een gezond ondernemingsklimaat. Gemeenten en provincie zijn de afgelopen decennia steeds constructiever met elkaar samen gaan werken bij de (her-)ontwikkeling van nieuwe en bestaande bedrijfsterreinen.

De gemeente Almelo draagt het bedrijfsleven een warm hart toe en onderstreept dat met een daadkrachtig en toekomstgericht beleid. Bedrijven vinden er goede vestigingsmogelijkheden en kunnen rekenen op professionele ondersteuning bij het vinden van een geschikte locatie.