skip to Main Content

OntdEk hoE higHtEch AlmElo iS!

kOmendE
evEnemeNten:

2019

wEek vAn de TeChniEk

Datum volgt
Leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Almelose basisscholen brengen bezoeken aan…

Meer informatie

2019

ontdEk high-teCh sChool evEnt

Datum volgt
Leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Almelose basisscholen worden uitgenodigd voor…

Meer informatie

2019

ontdEk high-teCh evEnt

Datum volgt
Ouders, grootouders, werknemers met kinderen en iedereen uit groot Almelo die is…

Meer informatie

2019

loxbOx rOc van TwentE

Datum volgt
De teams strijden tegen elkaar en tegen de klok; lukt het alle teams om hun LoxBox te openen?

Meer informatie

2019

loxbOx vmbo/ hAvo/vwO

Datum volgt
De teams strijden tegen elkaar en tegen de klok; lukt het alle teams om hun LoxBox te openen?

Meer informatie

2019

SchOlieren quiZ Havo/ vwO

Datum volgt
Weet jij alles van high tech? In de ochtend van 21 november organiseren we in samenwerking met

Meer informatie

2019

pUbquiZ hBo en wO

Datum volgt
Kennisquiz voor studenten- en bedrijventeams. Vragen hebben betrekking op…

Meer informatie

voOr kindEren, scholierEn, stUdenten en AnderE wetEnschappErs

Ontdek Hightech Almelo wil verschillende doelgroepen en met name jongeren in diverse leeftijden enthousiasmeren voor een beroepskeuze in de techniek of een baan bij de aangesloten bedrijven.

Meer informatie

bEdrijvEn Om te ontdEkkeN:

AlmelosE higHtech bEdrijveN

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar organiseren twaalf vooraanstaande, Almelose hightech bedrijven dit evenement. Doel is om de jeugd in aanraking te brengen met techniek en de interesse in techniek te stimuleren. Jonge technici hebben we in de toekomst immers hard nodig!